Productie proces

Voor Nolina is maatschappelijk verantwoord produceren een absolute voorwaarde tijdens het gehele productieproces. Onder meer door de automatisering van onze productie-installaties zorgen we voor de meest optimale arbeidsomstandigheden. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal en daar besteden we veel zorg en aandacht aan.

Onze kassen zijn energiezuinig gebouwd en ingericht. Door gebruik te maken van WKK's (installaties van warmtekrachtkoppeling) produceren wij onze eigen elektriciteit en maken daarbij op een efficiënte wijze gebruik van de restwarmte voor het verwarmen van onze kassen.

De productie vindt algeheel plaats in gesloten eb- en vloedsystemen waarbij water en meststoffen hergebruikt worden. De teeltomstandigheden in onze kassen maken minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat wij al meerdere jaren MPSA, MPS-GAP, MPS-Socially Qualified en MPS ETI zijn gecertificeerd.

<